Juvéler av stein og betong

Bilde

Slipt betong kalles produktet som stadig flere prestisjebygg velger som fasadelementer. Men navnet bedrar. Det er langt mer enn slipt betong. Det er slipte steiner også. I kombinasjon med betong forvandlet til formbare juvéler og et fantastisk byggemateriale.

AS Betong på Jæren har utviklet en kompetanse de fleste av oss bare opplever i fantasien: Å få edle saker ut av noe som tilsynelatende ser ut som gråstein. Av ulike typer stein og betong produserer fabrikken slipte betongelementer på løpende bånd og er i dag ledende i Norge og kanskje også i europeisk sammenheng. Bak, eller kanskje rettere sagt - foran - AS Betong, står Randi Skadsem Egeland. Hun er en velkjent frontfigur for nyutvikling, produksjon og bruk av betong som byggemateriale. I den rivende utviklingen som har funnet sted innen elementproduksjon de siste 25 årene, har hun selv vært bidragsyter og bokstavelig talt stått midt oppe i utfordringene.

Randi Skadsem Egeland

Som nyutdannet bygningsingeniør startet hun sin betongkarriere som konstruktør i 1980. Senere avansement til seniorkonstruktør, produksjonssjef og montasjesjef la veien klar for toppstillingen i AS Betong. Som administrerende direktør fikk hun fra 2000 full mulighet til å intensivere utviklingen av betongelementer som fremtidens byggemateriale. Et ledd i denne prosessen er å synliggjøre og utnytte mulighetene som ligger i teknikken med slipt betong.

Skreddersøm

– Utviklingen av betong som byggemateriale, har vært enorm de siste tiårene. For 25 år siden var hulldekker et ukjent produkt, nå er betongelementer på full fart inn i vanlig boligproduksjon. Bruk av betong innenfor stadig nye områder skyldes bransjens vilje til å investere i kunnskap. Utvikling av bedre beregningsprinsipper og optimaliserte konstruksjonsmodeller har gitt resultater. Betongelementer er i ferd med å oppnå høy status også som designelementer. Og det er ikke til å undres over, ikke noe annet byggemateriale tillater til de grader skreddersøm etter arkitektens anvisninger og ønsker, påpeker Skadsem Egeland. Hennes kjepphest er elementproduksjon der funksjon, form og ikke minst - overflate - utgjør en helhet.

Avforming

 Foto: Avforming

Grenseløse muligheter

"Klarer arkitekten å tegne det, kan vi lage det" er mottoet til Skadsem Egeland.

– Moderne elementproduksjon betyr at formgiver, arkitekten, står fullstendig fritt når det gjelder både form og funksjon. I støpeformene lager vi ferdig isolerte løsninger der det også tas hensyn til rørgjennomføringer og andre ting. Men, i tillegg til dette kan betongelementer produseres med en betydelig tilleggskvalitet: Et ytre sjikt, en overflate, som også kan designes etter helt spesifikke ønsker. En overflatestruktur med preg etter forskalingen gir en rustikk effekt og er velkjent for de fleste. En helt annen mulighet får man med et tilslag av stein i støpeformen, som slipes sammen med betongen. Denne teknikken gir rett og slett grenseløse muligheter for en høyverdig overflate uten behov for nevneverdig vedlikehold. Ved en gjennomtenkt produksjon av betongelementer har arkitekten derfor mye å boltre seg med, sier Skadsem Egeland.

Overflater

Hun hevder bestemt at bruk av betongelementer både er økonomisk gunstig og en produksjonsform som gir helt spesielle muligheter. Tenker man modul og repitisjon, er bruk av elementer svært økonomisk. En støpeform kan koste mye, men brukes den mange ganger blir det rimelig. Betong er dessuten formbart, runde hjørner og lignende er uproblematisk. AS Betong har de senere årene spesialisert seg på elementer med slipte overflater, og referanseprosjektene er mange. Prestisjebyggene har ledet an i etterspørselen, men nå ser man at slipte betongelementer finner veien både i privatboligmarkedet og andre, mindre ambisiøse prosjekter. Fellesnevneren er slipte fasader.

– En vurdering av bruk av betongelementer er ikke gjort skikkelig før kvaliteten på overflaten er en del av den totale løsningen, økonomisk og arkitektonisk. Størrelsen på tilslaget og typen stein gir nesten ubegrensede muligheter. Tenk bare på hvor mange forskjellige bergarter det er i Norge, sier Skadsem Egeland.

Sliperbot

Foto: Sliperobot

Økonomi

– Vår ambisjon er at byggemarkedet etter hvert tenker lengre enn et tiårsperspektiv. Tradisjonelle fasadematerialer må vaskes, males eller rehabiliteres etter forholdsvis korte intervaller. Slipte betongflater er unike. En høyverdig overflate i slipt betong er utrolig motstandsdyktig. Hverken fuktinntregning eller andre ytre påkjenninger er noe problem. Elementer som vi leverte for 15 år siden, har nøyaktig samme kvaliteten i dag, et lite tørk med en pussefille og fasaden skinner som ny. Vi snakker om et materiale med levetid på mange, mange tiår, fastslår betongtalskvinnen Randi Skadsem Egeland.

Skriv ut siden