Gips til dyrking av muggsopp

Bilde

Våt gips gir grobunn for mugg- og soppvekst. Derfor brukes gips i forskningssammenheng til å dyrke muggsopp. Er det da forsvarlig å bruke gipsplater i våtrom, spør Evy Aker i VVS og VA Informasjon.

Hun tviler ikke på at gipsplater er bra nok, så lenge de holder seg tørre. Problemet er bare at i en boligs livssyklus, oppstår en vannlekkasje flere ganger.

”Før eller senere oppstår det skader eller slitasje som fører til at vann kommer i kontakt med gipsen. På et eller annet tidspunkt blir selv det beste våtrom gammelt og slitt. Da sier det seg selv at vi risikerer fuktinntrenging gjennom membraner, mansjetter og hva du ellers måtte ha montert av bygningsmessige tettesjikt.” (Hele artikkelen kan du lese på www.vvsinformasjon.no)

Mur og betong tåler fukt

Tunge byggematerialer har meget god bestandighet mot fuktpåkjenninger og inneholder ikke bestanddeler som gir grobunn for mugg og sopp. Dessuten er dette dimensjonsstabile materialer som beveger seg lite som følge av fukt- og temperaturvariasjoner, og er derfor meget velegnet i våte rom. Dette gjør risikoen for skader langt mindre også dersom det gjøres feil ved våtromsbyggingen.

Tunge byggematerialer tåler fuktpåkjenninger meget godt.

Skriv ut siden