aktuelt

Over 70 arkitektstudenter ved NTNU starter idag 23/9 workshop-perioden der de bygger med mur og betong. Den første seminardagen på Nova Konferansesenter i Trondheim behandler temaene:

siste aktualiteter

Arkitektstudentene ved AHO jobber med betong

Mandag 19. september starter en hektisk betongperiode for studentene i første klasse på Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo. Byggutengrenser arrangerer en seminardag som innledning til arbeidet som avsluttes med utstilling på skolen 31. oktober. Programmet for seminardagen er variert, og skal gi studentene en første innføring i hva betong...Les mer...

Europeisk betongpris til Rasoverbyggene langs E10 Akkervika, Lofoten

Rasoverbyggene i betong på E10 i Lofoten er tildelt tredjeplass i konkurranse med mange anleggsprosjekter i Europa.Rasoverbyggene i betong er delt i fire etapper på i alt 970 meter og er en del av rassikringsarbeidene på E10 i Akkervika, Moskenes i Lofoten.Prisen, benevnt som European Concrete Award 2016, utdeles i Roma 28. oktoberLes mer...

Stopper flommen før den oppstår – med permeable betongdekker

"Vi må ta inn over oss at tette dekker genererer mye overvann. Derfor er det viktig og nyttig å ta grep som ikke sender vannet ned til overbelastede avløpsnett. Sammen med permeable dekker tenker vi også på bruk av regnbed og mer bruk av grønne arealer. Vi som arkitekter må tenke nytt, og kommunene må tenke klimaendringer allerede fra...Les mer...

fakta om mur og betong