aktuelt

Vi leser med interesse et oppslag på nrk.no 20. juni rundt planer for «Den brannsikre trebyen Lærdal». Oppslaget er etter vår mening veldig ensidig og synes å være basert på skogbransjens ene mål om å bygge flere trehus. Vi har i dag 23. juni en uttalelse til NRK der vi påpeker vår bekymring for at det gis villedende informasjon om brannsikkerhet...

siste aktualiteter

Salmon Home no 1 – en milepel for betong

Denne uka er den første flytende betongmerden sjøsatt og døpt i Smevågen på Averøya. En rekke media har dekket denne nyheten og en fin artikkel er tilgjengelig på bygg.no.Les mer...

Byggutengrenser har delt ut pris til beste studentprosjekt på AHO

Prisen for vårens beste prosjekt med mur eller betong gikk til Pedro Sjøblom Tavares for hans innovative murprosjekt på øya Ascension ute i Atlanteren. Der har han benyttet lokalt tilgjengelig vulkansk byggestein i vegger og tak samt utradisjonelle bindemidler i betonggulvet.Les mer...

Mur- og betongworkshop for arkitektstudentene ved NTNU og AHO

Den årlige undervisningen av ca 150 arkitektstudenter braker løs i september!Les mer...

fakta om mur og betong