aktuelt

Murverksprisen deles ut for fremragende murarkitektur der murverk også er anvendt på en håndverksmessig og teknisk god måte. I år går prisen til et byggverk i blokkmurverk.Murverksprisen 2014 tildeles Villa Gjensyn tegnet av arkitekt Kjell Dybedal.Entreprenør er SH Bygg AS.Boligen står på en skrånende tomt på Leangkollen i Asker høyt over vannet,...

siste aktualiteter

Leter etter kandidater til Betongtavlen

Betongtavlen er en utmerkelse som gis byggverk i Norge, på fastlandet, i kystfarvann eller på kontinentalsokkelen, hvor betong er anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte. Juryen jobber frem mot mai/juni hvert år. Betongtavlen deles ut i høstsemesteret.Les mer...

Nytt om klimagassberegninger i bygg

Et nytt arbeid er igangsatt for å standardisere hvordan klimagassberegninger skal gjennomføres for bygg. Standard Norge har tatt initiativ til en komite som i løpet av 2 år har som mål å definere en entydig metodikk for beregning av klimagassutslipp slik at resultater fra bruk av ulike modeller og verktøy som anvendes blir sammenlignbare.Les mer...

Nytt om BREEAM NOR

Arbeidet med en norsk utgave av BREEAM Communities er nå i gang. Målet er å utvikle kriterier for bærekraftig områdeutvikling der både økonomiske, sosiale og miljømessige forhold blir ivaretatt. Utgangspunktet er de temaer og den metodikk som er kjent fra BREEAM men de kriteriene som skal gi kvalitative poeng må blant annet være...Les mer...

fakta om mur og betong