aktuelt

Betongtavlejuryen etterlyser kandidater til Betongtavlen 2015.Har du et godt prosjekt eller vet om en verdig kandidat, som er ferdig senest sommeren 2015, send forslaget ditt innen 4. juni 2015 til norsk.betongforening@tekna.no

siste aktualiteter

Murdag i Bergen 12. mai – med en overraskelse

Det var en fornøyd murbransje som i løpet av Norsk Murdag i Bergen fikk servert et tett og bredt sammensatt program. De 100 deltakerne på Norsk Murdag fikk presentert varierte og spennende innlegg som favnet alt fra klimatilpassing av bygg og tekniske beskrivelser via robotisert murteknikk til en rekke projektpresentasjoner fra...Les mer...

Murbransjens transformasjonspris 2015 til Høgskolen i Bergen

Rehabilitering, ombygging og gjenbruk av eksisterende bygg er et svært aktuelt og framtidsrettet tema som fortjener større oppmerksomhet. Murbransjen har derfor valgt å opprette en ny «transformasjonspris» som spesielt skal framheve gode prosjekter som løser slike oppgaver på en forbilledlig måte. Årets pris går til Høgskolen i...Les mer...

Boliger på svai

Klimaendringene øker risikoen for flom og oversvømmelser. Havnivået kan stige opp mot en meter i ulike regioner fram mot år 2100. På samme tidspunkt anslår FN at verden vil være befolket av over 10 milliarder mennesker. Havene stiger, stormflod blir stadig vanligere, befolkningen øker og boligprisene i storbyer stiger til himmels....Les mer...

fakta om mur og betong