aktuelt

Utviklingen i oppdrettsnæringen har vært eventyrlig! I dag er næringen blant landets aller største eksportindustrier og har skapt store verdier og mange arbeidsplasser langs kysten vår – og i utlandet.Samtidig har den kraftige veksten gitt miljømessige utfordringer som blant annet er påpekt av Riksrevisjonen.Denne næringen har betydelige...

siste aktualiteter

BetongSTUDIO i Aftenpostens «Oslo By»

Betong er verdens mest brukte bygningsmateriale og dette ble godt framhevet i en fin artikkel som du kan lese i denne lenken.Betong finner du i bærende i konstruksjoner under vann, i bygg, tunneler og broer. Listen er lang, men de siste årene har materialet blitt mer synlig og også fått en viktig plass i hjemmet.Les mer...

Arbeid sammen med rådgivende ingeniører

Byggutengrenser arbeider aktivt for å styrke kompetansen blant rådgivende ingeniører innen mur og betong. Denne våren er det gjennomført flere samlinger og seminarer for rådgivere.Det mest omfattende programmet er startet innen fagområdet mur.Byggutengrenser og Norsk Murforum har etablert en kursserie under betegnelsen «RIMUR» for...Les mer...

Concrete Innovation Conference - CIC2014 i Oslo

Under Concrete Innovation Conference - CIC2014 i Oslo 11-13. juni ble de første «CIC Awards» delt ut til 4 stolte prosjektdeltakere.Under konferansen i Oslo ble deltagerne med på en historisk prisseremoni. Dette er en nyhet både her i Norge og internasjonalt og arrangøren håper at prisutdelingen starter en tradisjon der det norske...Les mer...

fakta om mur og betong