aktuelt

Etter introduksjonen av BREEAM-NOR i 2012 har miljøklassifiseringsmetoden for bygg fått en betydelig utbredelse i norsk byggenæring. Miljøhandlingsplanen for betong (www.miplan.no) ønsker å samle rådgiverbransjens erfaringer med bruk av verktøy, datakvalitet og metode for klimagassregnskap og LCA i tilknytning til eksisterende versjon 1.1 av...

siste aktualiteter

Arkitektstudenter – undervisning og utplassering

Den årlige undervisningen av ca 150 arkitektstudenter braker løs i september!Byggutengrenser har et nært samarbeid med arkitekthøyskolene i Trondheim og Oslo der vi gir grunnleggende undervisning om mur og betong. Som en del av denne undervisningen blir arkitektstudenter utplassert hos våre medlemsbedrifter for å få praktisk erfaring med...Les mer...

Innovasjon skjult i eget stammespråk

Alle liker forbedringer, ja de aller fleste liker faktisk også innovasjon. Mange har etterlyst innovasjon i byggenæringen, og jeg leser jevnlig at det etterlyses mer nytenking og flere innovative produkter og prosesser. Hva er det med disse menneskene, tenker jeg. Ser de ikke alt det fantastiske som skjer ute i leverandørmarkedet og på...Les mer...

Ny publikasjon NB 37 Lavkarbonbetong

«Betongforeningen utgir nå en ny publikasjon, NB 37 - "Lavkarbonbetong", som definere en bransjenorm for «lavkarbonbetong» via et klassifiseringssystem med konkrete grenseverdier for betongens klimagassutslipp. De prosjekterende kan nå sette mål for hvert bygg ved å velge lavkarbonklasser for hver enkelt konstruksjonsdel i betong som...Les mer...

fakta om mur og betong