aktuelt

Vi leser nå stadig oftere om det såkalte grønne skiftet. Spesielt har det blitt aktuelt etter resultatet fra siste valg i september. Etter å ha deltatt på Statens vegvesens Teknologidager i Trondheim 22. - 23. september ser vi at det grønne skiftet også har en klar farge av blått og rødt.Dette har ikke med politiske blokker å gjøre  – snarere...

siste aktualiteter

Mur- og betongdag NTNU 2015

Rundt 75 studenter og representanter fra mur og betongbransjen deltok i går på oppstartsseminar før mur- og betongworkshop for arkitektstudenter på NTNUFinn Hakonsen fra NTNU åpnet dagen med en introduksjon «Fra Roma til Trondheim» før Jan Eldegard, Jan Petter Svendsen og Tove Narvestad introduserte hhv betong, leca og tegl.NTNU-studentene...Les mer...

Arkitektstudenter lærer om betong

Auditoriet på Lysaker var fullsatt da over 60 særdeles interesserte og ivrige arkitekstudenter skulle få sin introduksjo til betong i forkant av høstens studentworkshop i oktober. Spørsmålene var mange og interessante.I slutten av september skal studente arbeide med planer, tegninger og former, og utplasseringen hos 6 av Byggutengrenser...Les mer...

Permeable dekker og grønne tak reduserer flom

Permeable dekker er en supplerende løsning til grønne tak men vi har til nå ikke vært flinke til å utnytte dette i Norge. Slike dekker er her hjemme feilaktig kun assosiert med gressarmeringsstein, plener og parkanlegg. Det er imidlertid utviklet dekkeløsninger med høy styrke som kan benyttes på tungt belastede industridekker, veger og...Les mer...

fakta om mur og betong